Governing Body / Beheerliggaam

Darling College is governed under the schools constitution by the Governing body.

The buildings and land is managed by the Darling College Trust. The Trust is the outright owner of the land and buildings.

The Governing Body consists of 12 members of which one is an independent educational consultant. The Trust has 8 members of which one member is an independent law consultant.

Darling Kollege word bestuur volgens die skool se grondwet deur die Bestuursliggaam.

Die geboue en grond word bestuur deur die Darling Kollege Trust. Die Trust is die volslae eienaar van die grond en geboue.

Die Beheerliggaam bestaan uit 12 lede waarvan een lid 'n onafhanklike onderwys konsultant is. Die Trust het 8 lede waarvan een lid 'n onafhanklike wetlike konsultant is.DARLING COLLEGE GOVERNING BODY / DARLING KOLLEGE BEHEERLIGGAAM

Peter Niklaus

Chairman and Constitution

Voorsitter en Grondwet

Marius Jerling

Principal

Skoolhoof

Gilbert Ferreira

Treasurer (Assisted by Jacqui Sherwood)

Tesourier  (Bygestaan deur Jacqui Sherwood)

John Duckitt

Buildings and Grounds

Geboue en Gronde

Surene Kirtsten

Secretary

Sekretaresse

Lientjie Nel

Marketing and Staff

Bemarking en Personeel

Glyn Lewis

Teacher Representative

Onderwyserverteenwoordiger

Lukas Wentzel

Sport and Activities

Sport en Aktiwiteite

Charmaine du Toit

Marchell Kalumpie

Fundraising

Fondsinsameling

 

 

Ons Missie

By Darling Kollege streef ons daarna om ‘n veilige, gelukkige leeromgewing te skep, waar leerders in ‘n plattelandse omgewing gekoester en gestimuleer word om kreatief, weetgierig, ywerig, aanpasbaar en verantwoordelik te wees. Die Christelike waardes vorm ons grondslag; ons onderrig en beoefen verdraagsaamheid en respek. Ons doelwit is om ons leerders te motiveer dat hul met selfvertroue ‘n sinvolle bydrae tot hul gemeenskap en die wêreld in geheel sal maak.

Our Mission

At Darling College we strive to create a safe, happy learning environment, where learners are nurtured in a country setting and stimulated to be creative, inquisitive, industrious, adaptable and accountable. The Christian ethos is our bedrock; we teach and practise patriotism, tolerance and respect. We aim to motivate our learners to be self-confident in their own special abilities and to be able to make a meaningful contribution within their community and the world at large.

 

We are affiliated with the Western Cape Education Department and ISASA (Independent Schools Association of South Africa). / Ons is geaffilieer by die Wes-Kaapse Onderwys Departement en ook by ISASA (Suid-Afrikaanse Raad van Onafhanklike Skole).