Staff / Personeel

There is a dedicated and suitably qualified member of staff for each Grade. The school has made provision for part-time staff members to further enrich the quality of teaching (English/Afrikaans Home Language Teachers, a Music Specialist, an Art Teacher and an Information Technology Teacher).

Our office staff includes a Principal and Bursar/Office Administrator as well as a permanent cleaner and a gardener. 

Our teachers are passionate and qualified individuals, who provide quality education to our children.

Ons het 'n toegewyde en geskikte gekwalifiseerde personeellid vir elke Graad. Die skool maak voorsiening vir tydelike personeellede om die kwaliteit van ons onderwys onderrig te verryk (Engels/Afrikaans Huistaal Onderwysers, 'n Musiek Spesialis, 'n Kuns Onderwyser en 'n Informasie Tegnologie Onderwyseres).

Ons kantoor personeel bestaan uit die Skoolhoof en Boekhouer/Kantoor Administateur sowel as 'n permanente skoonmaker en tuinier.

Ons onderwysers is passievolle en gekwalifiseerde individue, wat kwaliteit onderrig aan ons kinders verskaf.

 

 

Senior Phase / Seniorfase

 

Mr Marius Jerling

Principal. Gr 7 Social Science and Technology. Rugby, Cricket and Athletics.

Skoolhoof. Gr 7 Sosiale Wetenskappe en Tegnologie. Rugby, Krieket en Atletiek.

Mrs Janine Jerling

Head of Academics, Learner Support. Gr 6 Class teacher. Gr 6 - 7 Englich FAL and Afrikaans FAL. Netball, Athletics and Culture.

Hoof van Akademie, Leerder Ondersteuning. Gr 6 Klasonderwyseres. Gr 6 - 7 Engels EAT en Afrikaans EAT. Netbal, Atletiek en Kultuur.

Mr Glyn Lewis

Gr 7 Class Teacher. GR 6 - 7 Mathematics, EMS and Natural Science. Life Orientation and Culture.

Gr 7 Klasonderwyser. Gr 6 - 7 Wiskunde, EBW en Natuurwtenskappe. Lewensorientering en Kultuur.

Ms Benita van As

Gr 5 class teacher. Gr 4 - 5 Afrikaans HL, Afrikaans FAL and Mathematics. Athletics and Culture.

Gr 5 klasonderwyser. Gr 4 - 5 Afrikaans HT, Afrikaans EAT en Wiskunde. Atletiek en Kultuur.

Ms Clarisa Hugo

Gr 4 Class teacher. Gr 4 - 5 Social Science, Natural Science, English FAL & Life Skills. Athletics.

Gr 4 Klasonderwyseres. Gr 4 - 5 Sociale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Engels EATen Lewensvaardighede. Atletiek.

Mrs Simone van der Merwe

Gr 4 - 7 Afrikaans HL, English HL, Social Science and Information Technology.

Gr 4 - 7 Afrikaans HT, Engels HT, Sosiale Wetenskappe en Informasie Tegnologie.

Mr Hentie van der Merwe

Gr 4 - 7 Art.

Gr 4 - 7 Kuns.

 

Foundation Phase / Grondslagfase

 

Mrs Sunel Grundlingh

Head of Foundation Phase. Gr 2 Class Teacher. Mini-Cricket and Netball.

Grondslagfase Hoof. Gr 2 Klasonderwyseres. Mini-Krieket en netbal.

Ms Zandre Hugo

Gr 3 Class Teacher.

Gr 3 Klasonderwyseres.

Ms Sunelle Booysen

Gr 2 Class Teacher.

Gr 2 Klasonderwyseres.

Mrs Jorunda Jordaan

Gr 1 Class teacher. Mini-cricket and netball. Head of Sport.

Gr 1 Klasonderwyseres. Mini-krieket en netbal. Sporthoof.

Ms Anna-Marie Stoffberg

Gr 1 Class Teacher. Netball and Athletics. Eisteddfod.

Gr 1 Klasonderwyseres. Netbal en Atletiek. Eisteddfod.

Mrs Cheri vd Merwe

Gr R Class Teacher.

Gr R Klasonderwyseres.

Ms Carla van Bo

Gr RR Class Teacher.

Gr RR Klasonderwyseres.

Ms Izanda Bruintjies

Gr R - RR Class Assistant

Gr R - RR Klasassistent

Mrs Levona de Villiers

Gr R - 7 Drama and Dance

Gr R - 7 Drama en Dans

 

 

Administration /  Administrasie

 
Mrs Jacqui Sherwood

 

Bursar and Office Administrator

Boekhouer en Kantoor Administrasie

Faustina

Cleaner

Skoonmaker

Jacobus

Gardener

Tuinier